@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Предшколска установа ЧАРОЛИЈА, Вршац

Предшколска установа ЧАРОЛИЈА, Вршац, Ђуре Јакшића 3

Година оснивања: 1992.

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Румунски


О установи

Почеци организованог рада са децом предшколског узраста у Вршцу датирају из 1870. године, када је у граду отворено прво забавиште за немачку децу, тзв. Фреблова малодечија школа, у садашњој згради Градског музеја. По подацима Феликса Милекера, почетком XIX века рад са децом предшколског узраста није био стручан. Тек 1887. год. основан је овлашћени приватни завод, својина госпођице Марије Кутка, за девојачко образовање. У то време постојала су три дадилишта. Крајем XIX века у Вршцу су постојале три малодечије школе и дадилишта (забавишта).
Први подаци о раду обданишта у Вршцу потичу из 1934. године. Обданиште се налазило у кући коју је познати сликар Паја Јовановић поклонио Добротворном друштву за збрињавање деце сиромашних родитеља.
Народни одбор градске општине Вршац је 1953. године основао Дечји вртић „Анђа Ранковић“ (забавиште), а 1954. године и Дечји вртић „Мила Матејић“. Следећа значајна промена уследила је 1992. године када СО Вршац доноси одлуку о оснивању предшколске установе под називом „Дечји вртић“. Од 2012. године установа званично добија назив Предшколска установа „Чаролија“.

Установа има девет објеката, распоређених тако да територијално покривају све делове града, од тога 6 наменски грађених и 3 зграде адаптиране за потребе васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста. Већина наменски грађених објеката датира из седамдесетих година 20. века, док су јаслице „Цврчак“ почеле са радом 2009. год, а вртић „Детлић“ 2010. год. Јаслице „Звончица“ налазе се у згради некадашње војне амбуланте при касарни, која је адаптирана у складу са нормативима и пуштена у рад 2017. год. Укупна површина објеката установе износи 4.815 m2, а укупна површина дворишног простора свих вртића 15.671 m2.
ПУ "Чаролија" организује васпитно-образовни рад са децом узраста од 1 године до поласка у школу. Деца су распоређена у 43 групе. Установом руководи директор, а руководећим пословима везаним за васпитно-образовни рад бави се помоћник директора. Васпитно-образовни рад са децом реализује 58 васпитача, 20 медицинских сестара-васпитача и 1 стручни сарадник/психолог-педагог. Сви васпитачи и медицинске сестре-васпитачи имају положен испит за лиценцу, или су у процедури стицања лиценце за самостално обављање посла васпитача.

Вршац и његова околина представљају мултинационалну средину у којој живи преко 20 различитих националности. С обзиром да су најбројнија национална мањина Румуни (11%), рад у једној васпитној групи организован је двојезично, на српском и румунском језику. Наша установа негује толеранцију и поштовање међу децом и породицама и залаже се за очување разноврсности народне традиције, обичаја, фолклора.
Од 2006. године наша установа активно сарађује са предшколским установама из Румуније. У оквиру Програма међународног партнерства земаља чланица UNESCO, учествовали смо у реализацији заједничких пројеката, остваривали посете и размењивали идеје и искуства са вртићима из Румуније. Васпитачи, представници наше установе су 2015, 2016. и 2017. године учествовали на међународном симпозијуму „Настава на српском језику у Румунији на европским координатама“, који организује српска гимназија „Доситеј Обрадовић“ у Темишвару, излажући стручне радове засноване на васпитно-образовној пракси.
Од 2018. године наша локална самоуправа је започела реализацију програма подршке социјалној инклузији Рома и Ромкиња који финансира Европска унија. Предшколска установа „Чаролија“, са својим представницима у Мобилном тиму за социјално укључивање Рома и Ромкиња на локалном нивоу, активно учествује у доношењу планова и реализацији активности на побољшању услова живота и повећавању укључености ромске деце у програме предшколског васпитања и образовања. Захваљујући теренском раду Мобилног тима и међусекторској сарадњи на нивоу локалне самоуправе, број ромске деце која похађају ППП значајно је повећан.

ПУ „Чаролија“ остварује богате везе са локалном заједницом, организујући бројне и разноврсне активности са удружењима и појединцима, установама које се баве бригом о деци, школама (основним, музичком, ШОСО, школама из околних насељених места) и ВШСС за васпитаче „Михаило Палов“, Народним позориштем "Стерија", Спортским савезом, Црвеним крстом, Градском библиотеком и Градским музејом, Домом здравља, Центром за социјални рад, Геронтолошким центром, Домом омладине, Културним центром итд.
Природно окружење града богато је местима која су погодна за организовање шетњи, излета, истраживања и активности у природи: градски парк, брег, језеро, уређени тргови, игралишта и зелене површине.

Директор: Емилиjа Дангубић

Датум ступања на дужност: 20.03.2020

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 1069
2021/22 1076
2020/21 1053
2019/20 1136
2018/19 367