@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Предшколска установа ДЕЧЈА РАДОСТ, Ириг

Предшколска установа ДЕЧЈА РАДОСТ, Ириг, Змај Јовина 61

Година оснивања: 1987.

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

ДУ "Дечија радост" организује целодневни и полудневни боравак деце у васпитно - образовним групама у наменски грађеним објектима "Чаролија" у Иригу и "Вила" у Врднику. У подручним одељењима Јазак, Ривица и Шатринци, Нерадин и Крушедол организује припремни предшколски програм у оквиру школа. Посебно се истиче неговање интеркултуралности у мултикултуралној заједници какав је Врдник, са преко 25 нација, где се посебно брине о уважавању традиције, обичаја, културе Рома, Мађара, Хрвата, Словенаца и др. нација, кроз сарадњу са удружењима грађана и програме у вртићу којима се подстиче толерантност.
У подручном одељењу Шатринци, као већинском мађарском селу, припремни предшколски програм се реализује негујући заједништво и уважавање. ДУ"Дечија радост" Ириг је 2014, добитник престижне покрајинске награде "др Ђорђе Натошевић" за допринос у образовању.

Директор: Јелена Видановић

Датум ступања на дужност: 26.04.2021

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 311
2021/22 298
2020/21 275
2019/20 292
2018/19 89