@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Приватни вртић ЗЛАТНО СУНЦЕ, Ветерник

Приватни вртић ЗЛАТНО СУНЦЕ, Ветерник, Београдска 15
  • zlsunce@gmail.com
  • 021/824-076

Година оснивања: 2006

Оснивач: Приватно лице

Врста установе: Приватна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Понедељак 15.09.2000. године отворен је први приватни вртић у Ветернику у Београдској улици број 15 – насељеном месту где су развијене саобраћајне мреже и инсталације, у објекту који је наменски грађен и намењен деци узраста од 1 до 3 год.2000. године. Приватни вртић "Златно сунце" 2000. године је регистрован у АПР(Агенције за привредне регистре)
У добијеном решењу је писало пуно пословно име Центар за подучавање деце "златно СУНЦЕ"
01.11.2006, год добијамо из Покрајинског секретаријата за образовање и културу решење о верификацији у ком је писало:
Предшколска Установа-дечији вртић " Златно сунце " у Ветернику, испуњава услове у погледу простора , опреме и потребног броја васпитача и стручних сарадника за почетак рада и обављање делатности предшколског васпитања и образовања деце узраста 3 до 7 година

У априлу месецу 2014. године проширујемо делатност отварањем јаслене групе РЕШЕЊЕ БР 128-022-306/2014-01, 30.06.2014. год. у којем се наводи да се испуњавају прописани услови у погледу простора , опреме ,наставних средстава и потребног броја васпитача и стручних сарадника за почетак рада и обављање делатности предшколског васпитања и образовања за васпитне групе деце узраста од 6 до 36 месеци.

Директор: Радмила Вученов

Датум ступања на дужност: -

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 93
2021/22 105
2020/21 97
2019/20 107
2018/19 95