@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ", Меленци

ОШ "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ", Меленци, Српских владара 63

Година оснивања: 1977

Оснивач: Република Србија

Врста установе: Основна школа, Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Школство у Меленцима се развијало упоредо са насељем. Први податак који нам потврђује ову констатацију је документ из 1758. године, свега осам година после оснивања насеља. Те године је администратор темишварске епархије, протосинђел Василије Радивојевић извршио ''визитацију парохија'' и убележио да су ''шанац'' Меленци имали 300 домова, школу са дванаесторо деце и учитеља, попа Гаврила Илијевића.
Прва већа школска зграда подигнута је 1790. године, као и данашња црква. Ова школа називала се ''школа на Променади''. У почетку је имала два одељења, а касније се проширивала, па су је похађала и деца старијег узраста, III и IV разредa.
До краја XIX века Меленци је имало читаву мрежу школа. Између два рата у свим школама било је ученика од I до IV разреда. Школа се убрајала у једну од већих на овом подручју.
Поред редовне четворогодишње школе, у периоду од 1845. до 1846. била је и непотпуна гимназија, а поред меленачке деце, њу су похађала и деца из околних места: Кумана, Тараша и Башаида.
Године 1951. основана је осмогодишња школа, похађају је деца од 7 до 15 година. Школа је добила име по народном хероју – доктору Бошку Вребалову. У њој се одвија настава од V до VIII разреда, а у реонским школама од I до IV.
Поред основне школе радила је и предшколска установа. 1967. године изграђена је нова школска зграда на месту некадашње централне школе. Зграда има све услове и испуњава све захтеве за неометано одвијање савремене наставе.
Од 1988.године изграђена је нова зграда вртића које се налази у дворишту школе. У вртићу радe две групе обданишта, две старије групе деце узраста од 4,5 – 5,5 година и три припремно предшколске групе узраста од 5,5 – 6,5 година.
Школа је 31.октобра 2008.године прославила 250 година школства у Меленцима, a 2018.године прикладно ћемо обележити 260 година постојања школства у нашем месту.

МИСИЈА ШКОЛЕ
Школа види своју улогу у развоју сваког детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима. Циљ је њихов усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој као и развијање способности за улогу одговорног грађанина у демократски уређеном и хуманом друштву.

ВИЗИЈА ШКОЛЕ
Тежимо стручности и професионалном односу према раду и ученицима. Неговањем тимског рада, стручно се усавршавајући, техничком модернизацијом наставе, желимо да остваримо ефикасну, квалитетну и савремену наставу.
Добром организацијом рада школе омогућићемо безбедну средину, у којој ће се сарадњом свих актера (наставници, деца, родитељи, локална средина) створити пријатна и подстицајна атмосфера за правилан раст и успешно учење.
Унапређење сарадње са родитељима, боља сарадња са друштвеним организацијама и локалном заједницом су, такође важни задаци на путу остварења квалитетне школе.
Желимо да у нашу школу ученици радо долазе јер је она место где могу да задовоље своје потребе, жеље интересовања, да стекну трајна знања и неопходне вештине.

Директор: Наталија Макивић

Датум ступања на дужност: 30.08.2022

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 132
2021/22 128
2020/21 130
2019/20 135
2018/19 70

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 468
2020/21 468
2019/20 470
2018/19 458
2017/18 476