@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ГИМНАЗИЈА "ЈАН КОЛАР" СА ДОМОМ УЧЕНИКА, Бачки Петровац

ГИМНАЗИЈА "ЈАН КОЛАР" СА ДОМОМ УЧЕНИКА, Бачки Петровац, XIV војвођанске ударне словачке бригаде 12

Година оснивања: 1919

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Мешовита средња школа, Дом ученика

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Словачки


О установи

Основана је 1. октобра 1919.године, израсла је у то време из такорећи двестагодишњих привредних и културних традиција југословенских Словака. Њену прву зграду су изградили 1923. године из сопствених добровољних средстава, уз финансијску помоћ Владе ЧСР и Словака у Америци и Канади, и у значајној мери властитим добровољним радом мештана Бачког Петровца.

Гимназија је постала значајна културна установа Словака у Југославији. Овде је почела радна траса многих академаца и доктора наука који раде и делују у Србији и Словачкој Републици, бројних научних и просветних радника, уметника и инжењера.

Иако је основана за потребе словачке мањине и све до данас била једина гимназија са словачким наставним језиком, она се никада није затварала у узане националне оквире. Увек је комуницирала са својом околином, и док је тражила оптимална решења отварала је и српска одељења.

Карактеристичне особине у раду гимназије су, поред добре материјалне основе и квалитетне наставе, и разноврсне ваннаставне активности ученика и професора: ученичка удружења, стручне, уметничке и спортске секције. Секција Сладкович делује без прекида од 1. октобра 1925. године до данас и захваљујући њему још живи словачка литература у Србији.

У оквиру гимназије школске 1947/48. године основана је и Учитељска школа, што је имало велики значај за судбину Словака који живе у Војводини у контексту познавања, ширења и обогаћивања властите културе, језика и идентитета. Учитељску школу је до 1965.године., када је њена активност престала, завршило преко 200 словачких учитеља. Ова школа је наставила са радом од школске 1998/99.године од када постоји истурено одељење Учитељског факултета из Сомбора на словачком језику.

У школској години 1997/98. почео је са радом и модеран Дом ученика, изграђен уз финансијску помоћ влада Словачке Републике и Ребублике Србије. Омогућава студирање Словацима из целе Војводине, и поред тога што његов капацитет није довољан за потребе и интерес ученика, који би желели да похађају ову школу.

Опремљеност гимназије испуњава захтеве модерне школе. Ту су кабинети природних наука, две рачунарске учионице, стална изложба посвећена биологији, такође библиотека са преко 27000 књига и галерија ликовних радова, ту је спомен-соба која подсећа на не тако давну историју XИВ ВУСБ. Ученици могу да се баве спортом на школским спортским теренима: рукометом, фудбалом и кошарком.

Гимназија је од почетка оснивања до краја школске године 2007/2008. апсолвирала више од 3700 ученика. Велика већина апсолвената гимназије је успешно завршила високо и више образовање.

У складу са својом напредном традицијом гимназија се и данас труди да се укључи у најсавременије покрете. Школа је постала један од регионалних центара за усавршавање наставника. Учитељи су основали Асоцијацију словачких педагога.

Регионални центар за усавршавање наставника је основан у школи 2000. године. То је резултат природног тока учешћа школе у пројекту ОПЕН СОЦИЕТY ФУНД “трећи миленијум” од 1997. године, када је Фонд опремио школу најсавременијом рачунарском техником. Његов циљ је увести нове технологије и начине комуникације у наставни процес и проширити њихову примену на што већи број предмета.

Гимназија је тако постала место за:
• развој програма захваљујући којем професори користе рачунарску технологију и интернет у настави;
• израду едукативних програма повезаних са усавршавањем методологије наставе и наставних садржаја.

Асоцијацију словачких педагога основали су учитељи гимназије у марту 2001. године са циљем да се континуално посвети словачком школству у Војводини и да доприноси побољшању његовог квалитета. Као основне циљеве је поставила:
• израдити (делимично или потпуно) наставне основе наставних предмета, који директно утичу на језички, национални и културни идентитет војвођанских Словака (словачки језик, историја, музичка, ликовна култура и други) на свим школским нивоима;
• ускладити њихов садржај тако да се поједини предмети међусобно допуњују и да се садржаји поред узајамног преплитања не дуплирају;
• припремити конкретне презентације педагошко - методичке обраде градива из свих предмета;
• користити савремене методе и наставна средства. На реализацији ових циљева стално радити.

Директор: Данијела Марко

Датум ступања на дужност: 20.12.2023

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 270
2021/22 282
2020/21 285
2019/20 293
2018/19 284

Дом ученика

Школска година Број ученика/деце
2021/22 72
2020/21 77
2019/20 82
2018/19 80