@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Дом ученика "БРАНКОВО КОЛО", Нови Сад

Дом ученика "БРАНКОВО КОЛО", Нови Сад, Епископа Висариона 3
  • office@dombrankovokolo.rs
  • 021/528-263 зборница 528-073 директор 422-784 секретар 425-441 служба за исхрану и смештај 062/883-6000 директор
  • www.dombrankovokolo.rs

Година оснивања: 1938.

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Дом ученика

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

1938. године установа почиње са радом као зграда интерната за мушку омладину.Године 1954 установа је преименована у "Дом за омладину" решењем Народног одбора града Новог Сада.Након укидања неколико установа овог типа и припајања објекта изграђеног 1964. године (интернат "Ђура Јакшић") установа је уписана у регистар Окружног привредног суда под називом Дом ученика "Бранково коло".
Капацитет дома је 409 ученика: 190 девојчивца и 219 дечака, за чији смештај су на располагању 132 собе од чега су: 23 – двокреветне, 73 – трокреветне и 36- четверокреветне.
Осим смештаја и исхране, као подршка развоју ученика, кроз месечне програме васпитног рада у области учења и социјалног сазнања, према ученицима су усмерене разноврсне васпитно-образовне теме и садржаји. Слободно време ученика је најчешће организовано радом у сазнајно-научним секцијама, као и спортским и културним секцијама.

Директор: Јасмина Швоња

Датум ступања на дужност: 22.06.2022

Број ученика/деце

Дом ученика

Школска година Број ученика/деце
2021/22 409
2020/21 409
2019/20 423
2018/19 423
2017/18 423