@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, Сремска Митровица

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, Сремска Митровица, Планинска 1
  • smdom5@open.telekom.rs
  • 022/631-722 Снежана Маричић, тех.секретар 064/821-54-70 директор МиленкоТодић
  • www.domucenika-sm.edu.rs

Година оснивања: 1945.

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Дом ученика

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Дом ученика средњих школа у Сремској Митровици основан је 15. септембра 1945. године под називом Дом ученика у привреди, у улици Светозара Марковића бр. 17.

Од 1949. године основан је Дом ученика „Моша Пијаде“ на адреси Планинска 1. До интеграције ова два дома дошло је 1966. године када су сви ученици смештени у један објекат на данашњој адреси. Од 31. марта 1993. године наша установа носи назив Дом ученика средњих школа Сремска Митровица.

Дом ученика је смештен близу аутобуске и жељезничке станице. Од центра града и већине средњих школа је удаљен око 2 километра (20 до 25 минута хода).

Дом ученика средњих школа у Сремској Митровици је васпитно-образовна установа која ученицама обезбеђује смештај, исхрану, услове за учење и завршавање школских обавеза, васпитни рад, учешће у културно-забавним и спортским активностима у слободном времену за 180 ученика који похађају шест средњих школа у Сремској Митровици. Дом омогућава адекватно педагошко вођење ученика и обезбеђује оптималне услове за њихов психофизички развој, уз подстицање развоја способности сваког појединца.

Данас наша установа функционише у два објекта, тј. састоји се из старог и новог дела.
Стари део је изграђен око 1890. године и располаже са 30 соба (двокреветних, трокреветних, четворокреветних и шестокреветних, са етажним купатилима, а нови део направљен је 2008. године и располаже са 37 двокреветних и трокреветних соба са купатилом.

Пратећи објекти расположиви ученицима су: савремено опремљена кухиња са трпезаријом у којој се сервира квалитетна и разноврсна храна, читаоница и библиотека са фондом преко 7.000 књига, медијатека , ученички клуб, информатички кабинет са савременим рачунарима и приступом интернету 24 часа, билијар сала, просторија за стони фудбал и друге заједничке просторије.

Дом окружује лепо уређен парк у којем се налази споменик римско-египатском божанству Серапису, фонтана и летњиковац где ученици могу да проведу пријатне тренутке слободног времена, као и спортски терен за одбојку, кошарку и мали фудбал.

Дом остварује директну сарадњу са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије(сектор за ученички и студентски стандард), Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, родитељима односно старатељима ученика, школама које ученици похађају и широм друштвеном средином.

Директор: Миленко Тодић

Датум ступања на дужност: 04.10.2018

Број ученика/деце

Дом ученика

Школска година Број ученика/деце
2021/22 180
2020/21 176
2019/20 184
2018/19 184
2017/18 184