@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "ВУК КАРАЏИЋ", Бачко Добро Поље

ОШ "ВУК КАРАЏИЋ", Бачко Добро Поље , Маршала Тита 85

Година оснивања: 1947

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Основна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

ОШ"Вук Караџић!, изграђена је 1947. године, у скромним условима.Радила је под називом прогимназија, која се укида 1948. и отвара се непотпуна Гимназија, а1950. школа постаје јединствена и добија назив Осмолетка. Осмогодишња школа "Вук Караџић" постаје 1953. године, а 1959. године тај назив мења у ОШ"Вук Караџић".Те године, отворена је нова школска зграда, чија изградња је почела 1954. године. Од 1985. године школа постоји као основна школа, а од 1991. године, школа ради у адаптираној згради.
Школа располаже са спортском халом, прелепим школским парком, спортским теренима и услове за здраве стилове живота.Тренутно у школи има 194 ученика, распоређених у осам разреда, односно одељења.

Директор: Небојша Секулић

Датум ступања на дужност: 22.06.2021

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 194
2020/21 191
2019/20 202
2018/19 222
2017/18 246