@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН", Зрењанин

ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН", Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78

Година оснивања: 1991

Оснивач: Република Србија

Врста установе: Основна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Основно школство на нашим просторима датира из времена Марије Терезије – прва школа у Зрењанину основана је 1745. године. Почетком 19. века постојале су три школске зграде: у центру поред Успенског храма, на Граднулици поред Светог Ваведењског храма и у Милетићевој 56, која касније мења место и чији смо ми наследници.

Бивша зграда наше школе налазила се на углу Пашићеве (раније Оповачке ) и Чарнојевићеве улице. Сазидана је 1913. и дуго је носила назив Оповачка школа. Рад школе је прекинут за време Првог светског рата, када је претворена у касарну, а потом у војну болницу. Рад школе је настављен 1920. године. Школа је 1930. променила име у Државна народна школа ’’Ђура Јакшић’’ и под тим именом ради до 1955. године, кад добија данашњи назив Основна школа ’’Жарко Зрењанин’’. Настава је школске 1979/1980. у потпуности премештена у нову школску зграду у улици Ђурђа Смедеревца 78.

Данас је то савремено уређен школски објекат, коју чине шкoлска зграда са великим централним холом и атрујумом, савремена фискултурна сaла, једна од највећих у граду, двoриштe, спoртски тeрeни и шкoлски пaрк. Шкoлa рaспoлaжe библиoтeкoм са укупним фoндoм oд преко 14000 jeдиница и мeдиjaтeкoм сa великим брojeм нaстaвних срeдстaвa, као и два савремено опремљена информатичка кабинета.

Похађа је око 800 ученика, распоређених у 32 одељењa, ради се у две смене, а организован је и продужени боравак за ученике првог и другог разреда.

Поред редовне наставе, ученици могу да бирају између већег броја различитих секција и додатне наставе из већине наставних предмета. Наши ученици постижу завидне резултате на такмичењима. У оквиру школе активно ради неколико ученичких организација: Ђачки парламент, Мали еколози, Подмладак Црвеног крста…

Директор: Зорица Ђурин

Датум ступања на дужност: 01.09.2022

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 780
2020/21 792
2019/20 802
2018/19 818
2017/18 842