@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ", Зрењанин

ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ", Зрењанин, Иве Војновића 27/б

Година оснивања: 1960

Оснивач: Република Србија

Врста установе: Основна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Основна школа "Доситеј Обрадовић" у Зрењанину основана је 17. септембра 1960.године. Налази се у централном делу града. У току свог рада проширивао се простор школе доградњом делова зграде и сале за физичко васпитање 1972. године. У току постојања мењао се и број одељења и ученика. Данас школа има 24 одељења од првог до осмог разреда и једну групу продуженог боравка. Ученици из различитих области учествују на свим нивоима такмичења из различитих наставних области и освајају награде. На вредновању квалитета рада установе 15.маја 2015.године школа је оцењена оценом 4 са 97% остварености стандарда.

Директор: Биљана Манић

Датум ступања на дужност: 12.05.2022

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 532
2020/21 501
2019/20 477
2018/19 477
2017/18 467