@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "2. ОКТОБАР", Зрењанин

ОШ "2. ОКТОБАР", Зрењанин, Марка Орешковића 48

Година оснивања: 1990

Оснивач: Република Србија

Врста установе: Основна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

На основу решења НОО- Зрењанин, које је донето на посебним седницама Општинског већа и Већа произвођача 17. септембра 1960. тодине, основана је Основна школа “2. октобар”. Школа је почела са радом 10. октобра 1960. године, када је одржана прва седница Наставничког већа. Од оснивања била је у саставу ВОО „Жарко Зрењанин-Уча“ Зрењанин, све до 31.12.1990.године, када је Решењем Окружног суда Зрењанин број Фи.777/90 извршен "упис оснивања основне школе".
У периоду од оснивања до 1. јануара 1994.г.се настава иводила двојезично и то на мађарском и српском језику, када су из састава школе изашле радна јединица Лукино Село и радна јединица Лукићево.
Од 1994. до данас настава се одржава на српском језику у 27 одељења.

Директор: Сања Гербеш

Датум ступања на дужност: 01.06.2021

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 561
2020/21 550
2019/20 547
2018/19 540
2017/18 552