@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН", Апатин

ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН", Апатин, Српских владара 25

Година оснивања: 1972

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Основна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Школа се налази у Апатину, граду са богатом историјском прошлошћу, на реци Дунав.
Прва основна школа је основана у другој половини XИX века, а налази се у згради данашње Музичке школе.Садашња школа настала је 1972. године интеграцијом три школе: „Жарко Зрењанин“, „Моше Пијаде“ и „Раде Кончар“.Новоформирана школа добија назив Јединство. Школа је представљала јединствену организацију са специфичним условима рада. Изградњом нове школске зграде 1982. године родила се идеја о промени назива, те је одлуком Наставничког већа, школа променила име у Жарко Зрењанин. Тада је школа имала 2202 ученика распоређених у 85 одељења.
Данас школа броји 1100 ученика у 48 одељења.
У школи је запослено 123 радника, од тога је 80 наставника.
Директор школе је Сања Шијан, помоћник директора је Јасна Павићевић, а секретар Срђан Грбић.
Стручни сарадници су педагог, психолог, специјални педагог и библиотекар школе.
Настава је стручно заступљена. Изучавају се два страна језика (енглески и немачки). Ученици имају могућност, поред обавезних изборних предмета, верске наставе и грађанског васпитања, да се определе за понуђене изборне предмете .

Директор: Јасна Павићевић

Датум ступања на дужност: 29.06.2022

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 1097
2020/21 1130
2019/20 1162
2018/19 1205
2017/18 1259