@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА, Кањижа

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА, Кањижа, Николе Тесле 2

Година оснивања: 2001

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Музичка школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Године 1952. у Кањижи је основана нижа музичка школа, али је због финансијских проблема 1955. године престала са радом. Од 1961. године музичко образовање се одвија у оквиру Радничког универзитета, у виду течаја, а од 1974. године Основна музичка школа - "Музички ценатар" припада СИЗ-у за образовање и културу. Од 1.октобра 1978. године када је верификован, "Музички центар" ради самостално у Кањижи и у Хоргошу, као јединица Културно-образовног цента.
Од 1.септембра 2001. године Основна музичка школа је постала самостална установа. Настава у школи се изводи двојезично (на српском и мађарском језику).
Број ученика у школској 2015/2016 години је 262, а број запослених је 27.
Одсеци који делују при школи су: клавир, хармоника, виолина, виолончело, флаута, кларинет, гитара и соло певање. У школи је организован рад музичког забавишта, припремног одељења, а као редован вид наставе одвија се рад камерних састава, хармоникашког оркестра и хора. Сви ученици такође похађају наставну солфеђа и теорије, како је наставним планом предвиђено.
У школској 2021/2022 години школа има 210 ученика на инструменту, а број запослених тренутно је 29 (са 27 је повећан из разлога јер се две запослене налазе на порођајном одсуству).

Директор: Јудит Аћимчев

Датум ступања на дужност: 19.08.2022

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 190
2020/21 201
2019/20 188
2018/19 187
2017/18 209