@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "6. ОКТОБАР", Кикинда

ОШ "6. ОКТОБАР", Кикинда, Доситејева 53

Година оснивања: 1969

Оснивач: Република Србија

Врста установе: Основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Основна школа "6.октобар" у Кикинди основана је 18.12.1969.године. Првобитни назив школе је био Специјална основна школа, што је конкретније одређивало специфичност рада и категорију лако ментално ометене деце, која су била обухваћена основним образовањем и васпитањем по прилагођеном наставном програму. Данас се у школи за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом школују деца без обзира на врсту сметње. Почев од школске 2009/2010. године уводи се постепено редован наставни програм, тако да је од школске 2017/2018.године заступљен у потпуности од првог до осмог разреда. Сви ученици школе остварују наставу кроз ИОП 2 и имају подршку у настави кроз индивидуалне вежбе чији су планови саставни део Школског програма. У оквиру школе уз посебне програме, реализује се и Програм додатне подршке за децу и ученике из редовних вртића и школа.

Директор: Срђан Стојановић

Датум ступања на дужност: 01.10.2021

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 39
2020/21 44
2019/20 54
2018/19 59
2017/18 63