@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "ВУК КАРАЏИЋ", Црвенка

ОШ "ВУК КАРАЏИЋ", Црвенка, Трг Душка Трифуновића 7

Година оснивања: 1981

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Основна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Основна школа " Вук Караџић " настала је интегрисањем две основне школе ,,Јован Јовановић Змај,, и ,,Бранко Радичевић,, 01.04.1981. године.Данас се рад у школи одвија у три школске зграде и то : у згради на адреси Моше Пијаде бр.30 наставу похађају ученици од 1. до 4. разреда , у згради на адреси Трг Душка Трифуновића бр.7 ученици од 5. до 8. разреда и једно једно издвојено комбиновано одељење у Новој Црвенки на адреси Маршала Тита бр.1.

Директор: Наташа Ђерић

Датум ступања на дужност: 06.12.2021

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 570
2020/21 576
2019/20 585
2018/19 614
2017/18 647