@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "ВУК КАРАЏИЋ", Бач

ОШ "ВУК КАРАЏИЋ", Бач, Школска 1

Година оснивања: 1946

Оснивач: Народни одбор

Врста установе: Основна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Школу је основао Срески народни одбор Оџаци, акт о оснивању бр.10089 од 19.09.1946.године.
Од 19.09.1946. године до 26.11.1973.године постоји као радна организација са потпуном одговорношћу.
Од 28.12.1973.године конституише се као радна организација без основних организација удруженог рада.
Од 01.08.1975.године извршено је спајање радних организација основних школа на територији општине Бач и оснивање радне организације "Братство јединство" са седиштем у Бачу.
Од 06.07.1990.године извршена је реорганизација удружених основних школа општине Бач "Братство јединство" у самосталне установе - основне школе са потпуном одговорношћу.
24.10.2003.године Скупштина општине Бач је преузела оснивачка права доношењем Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над основним школама на територији општине Бач

Директор: Дајана Тепић

Датум ступања на дужност: 03.01.2023

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 331
2020/21 350
2019/20 344
2018/19 344
2017/18 351