@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА, Нови Кнежевац

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА, Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 15

Година оснивања: 1997

Оснивач: Република Србија

Врста установе: Музичка школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Основна музичка школа из Новог Кнежевца одлуком Владе РС 1997. године, а до тада је обављала делатност у склопу Културно- образовног центра.Седиште школе је у улици Краља Петра I Карађорђевића 15 у Новом Кнежевцу. Школа поседује осам учионица, концертну салу и пропратне просторије и канцеларије. Смештена је поред реке Тисе и оближњег парка који је под заштитом државе. Настава у школи се одвија двојезично, на српском и мађарском наставном језику. Настава се одвија на следећим одсецима: виолина,клавир, соло певање, хармоника, труба, гитара, флаута, као и на одсеку теоретске групе предмета.

Директор: Александра Нецков

Датум ступања на дужност: 03.02.2021

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 145
2020/21 143
2019/20 169
2018/19 163
2017/18 163