@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "МИЛАН ПЕТРОВИЋ" СА ДОМОМ УЧЕНИКА, Нови Сад

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "МИЛАН ПЕТРОВИЋ" СА ДОМОМ УЧЕНИКА, Нови Сад, Браће Рибникара 32

Година оснивања: 1958

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, Средња школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, Дом ученика

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Словачки


О установи

Историјат школе „Милан Петровић“ прати и одсликава развој и промене специјалног образовања и васпитања на овим просторима.

Први претеча Школе била је тзв. „Шумска школа“ која је основана давне 1920. године. Десет година касније отвара се „Државна помоћна школа“ и одељење за децу оболелу од ТБЦ костију у Сремској Каменици, а након неколико година ничу и прва помоћна одељења при неким редовим школама у Новом Саду.

1960. године, школа, по први пут, добија назив Специјална школа „Др Милан Петровић“ и почиње да ради у посебној згради као основна школа за умерено ретардирану децу. Током година, отварају се истурена одељења у оближњим селима, формирају се пратеће службе и припремно одељење при основној школи.

Области рада се проширују и 1990. године, отвара се први дневни боравак. Упис ученика у средњу школу одобрен је 1993. године, а две године касније школа шири делатност и на рад у ученичким радионицама.

Током година које су следиле школа је континуирано ширила области рада пратећи потребе корисника и савремене трендове у области специјалног образовања и социјалне заштите.

Данас , Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика представља јединствену институцију на овим просторима која обухвата образовање, услуге социјалне заштите и здравствене заштите, за особе са свим врстама инвалидитета, од рођења до дубоке старости.

Директор: Виолета Страхињевић

Датум ступања на дужност: 01.01.2023

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 318
2020/21 310
2019/20 333
2018/19 348
2017/18 371

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 198
2021/22 154
2017/18 209
2016/17 213

Дом ученика

Школска година Број ученика/деце
2021/22 56
2020/21 73
2019/20 74
2018/19 80
2016/17 65
Образовни профили