@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

БАЛЕТСКА ШКОЛА "ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ", Панчево

БАЛЕТСКА ШКОЛА "ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ", Панчево, Жарка Зрењанина 25

Година оснивања: 1995

Оснивач: Република Србија

Врста установе: Балетска школа, Уметничка школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Школа је основана 1979. године при Музичкој школи "Јован Бандур" Панчево. Самостални рад почиње 24. новембра 1995. године и сели се на адресу Жарка Зрењанина 25. Промена назива школе у Балетска школа "Димитрије Парлић" извршена је 4. маја 2001. Проширење делатности на средње образовање уследило је 2007. године са образовним профилима Играч класичног балета и Играч савремене игре. Године 2015. верификован је и образовни профил Играч народне игре.

У основној балетској школи постоје одсеци за класичан балет и народну игру а у средњој образовни профили Играч класичног балета, Играч савремене игре и Играч народне игре. Сваки образовни профили траје четири школске године. Профил Играч народне игре верификован је 2015. године а школске 2021/2022 године је уписана прва генерација на том одсеку. У оквиру Проширене делатности школе раде балетско забавиште и припремни разреди. Редовни концерти школе одржавају се у децембру, на крају првог полугодишта и када се обележава Дан школе, и у јануару, то јест на крају другог полугодишта. Поред редовних, ту су и концерти едукативног и хуманитарног карактера, концерти у сврху промоције школе, као и учешће по позиву. Јавни часови ученика одржавају се на крају полугодишта. Редовна такмичења школе су Школско такмичење (ИИИ), Републичко такмичење - бијенално (ИВ), Фестивал балетских школа (В), Међународно такмичење \"Миа Чорак Славенска\" Загреб - бијенално (ВИИ). Такође, школа је организатор Међународног балетског такмичења "Костадинка Дина Николић" које се одржава сваке друге године у Панчеву. Поред тога, организују се екскурзије, активан зимски и летњи распуст, семинари, посете позоришту. Школа има велики економат костима и школску библиотеку.

Директор: Милорад Вукобратовић

Датум ступања на дужност: 19.06.2022

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 174
2020/21 174
2019/20 169
2018/19 190
2017/18 181

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 36
2021/22 42
2020/21 34
2019/20 37
2018/19 36