@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ", Буђановци

ОШ "НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ", Буђановци, Небојше Јерковића 1

Година оснивања: 1957

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Основна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Прва школа на простору Буђановаца је основана давне 1786. године.
02.09.1957. године школа прераста у осмогодишњу.
2004. године школа је добила фискултурну салу.
2012. године је школа верификована за образовање одраслих.
2014. године школа је у екстерној контроли МПНТ добила највишу оцену четири.
Од страних језика у школи се уче руски и енглески језик.
2016. године школа је верификована за образовање одраслих у издвојеном одељењу у Казнено поправном заводу у Сремској Митровици.

Директор: Ђорђе Мирковић

Датум ступања на дужност: 23.01.2022

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 89
2020/21 86
2019/20 90
2018/19 104
2017/18 110