@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "СВЕТИ САВА", Бачка Паланка

ОШ "СВЕТИ САВА", Бачка Паланка, Трг братства и јединства 22

Година оснивања: 1956

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Основна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Зграда школе налази се у центру Бачке Паланке окружена лепим уређеним парковима. Направљена је крајем деветнаестог века као католички самостан, а касније је била манастирска школа при католичкој цркви. Више пута је адаптирана и проширивана тако да је данас задржала свој првобитни изглед само с предње стране, а с оба бока дограђени су нови делови -крила зграде (зграда је у облику ћирилишнпг слова П). Школа је основана 1956. године и све време свог постојања има мањак простпра. Због тога је имала измештена одељења у зградама у близини. Школске 2008-2009. године дограђене су четири нове учионице и настава је 1.9.2008.год. организована у две смене - разредна и предметна настава. Изграђен је и савремени библиотечко-информациони центар (БИЦ). У 2721 квадратни метар затвореног простора смештено је: осамнаест класичних учионица, учионица за информатику, зборница, три канцеларије, архива, кухиња, простор за боравак, мала учионица и библиптечко-информаципни центар (БИЦ). Школа располаже тереном за кошарку и једним тереном за мали фудбал-рукомет.
Школа нема салу за физичко васпитање која јој је неопходна због развоја и здравља ученика који похађају ову школу, а укупно је 772 ученика.

Директор: Маја Којић

Датум ступања на дужност: 22.09.2023

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 763
2020/21 748
2019/20 749
2018/19 752
2017/18 763