@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "ХЕРОЈ ПИНКИ", Бачка Паланка

ОШ "ХЕРОЈ ПИНКИ", Бачка Паланка, Трг братства јединства 12

Година оснивања: 1971

Оснивач: Република Србија

Врста установе: Основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Основна школа „ Херој Пинки“ из Бачке Паланке као самостална установа основана је првог јануара 1971. године. Од тада до данас школа се налази у истој згради која је смештена у мирном делу центра града окружена парком и игралиштем за децу.

Основна школа „Херој Пинки“ бави се васпитањем и образовањем деце са сметњама у развоју старости од три до петнаест година. Образовно-васпитни процес се организује у два циклуса, као и развојној и припремно предшколског групи, у самој згради школе као и у кућним условима. Сви ученици се образују по ИОП-у у складу са својим потребама и способностима.
У циљу подстицања психомоторног, сазнајног и говорно-језичког развоја свој деци и ученицима је обезбеђена додатна подршка у учењу кроз специфичне корективно- стимулативне програме који се реализују индивидуално и групно.

Школске 2009/2010. у оквиру школе почиње са радом развојно саветовалиште за децу са сметњама у развоју, а 2012. године ступањем на снагу Стручног упутства о додатној подршци и званично са радом почиње сервис додатне подршке кроз који се пружају услуге из области дефектолошког рада за децу и ученике са сметњама у развоју из редовних предшколских установа, основних и средњих школа.
Обзиром да је Основна школа „Херој Пинки“ једина установа пружалац подршке у овом делу јужнобачког округа, додатна подршка се реализује и на територији две суседне општине Бач и Бачки Петровац. Стручњаци и мобилни тимови школе осим ученицима, додатну подршку пружају и наставницима, васпитачима и стручним сарадницима у матичним школама ученика, али и родитељима/старатељима.
Број корисника услуга додатне подршке, као и сам број услуга од почетка реализације 2012. године до данас континуирано расте што јасно указује на потребу за проширењем делатности школе у виду Ресурсног Центра. Школа је опремљена асистивном технологијом и дидактичким материјалом и средствима неопходним за квалитетно пружање услуга.
Школа дуги низ година активно и успешно сарађује са установама из редовног образовно- васпитног система као и локалном самоуправом, Центром за социјални рад, Домом здравља, Геронтолошким Центром, Црвеним Крстом, као референтним установама културе и спорта и Туристичком организацијом града Бачке Паланке.

Директор: Анђела Дувњак

Датум ступања на дужност: 17.07.2021

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 25
2020/21 24
2019/20 25
2018/19 22
2017/18 42