@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ, Сомбор

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ, Сомбор, Лазе Костића 3
  • sooo@mts.rs
  • 025/437-466, директор 025/434-281, стручна служба
  • www.sooo.edu.rs

Година оснивања: 1987.

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Основна школа за одрасле

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Школа за основно образовање одраслих у Сомбору почела је са радом 1952. године у оквиру Радничког универзитета, са задатком да у послератном периоду врши описмењавање неписмених лица и наставак школовања лица без завршене основне школе.
Од 26. јуна 1987. године ова школа постаје самостална, издвајањем из Радничког универзитета, а 1989. године школа добија своју зграду, у самом центру града, у улици Лазе Костића број 3 у Сомбору. Зграда у којој се и данас налази школа сазидана је после 1750. године у бидермајер стилу. Некада је била пашин конак, временом је мењала власнике као породична кућа, а имала је и друге намене. Од горе поменутог датума у њој се налази Школа за основно образовање одраслих.
За изузетне резултате постигнуте у области описмењавања и основног образовања одраслих, школи је додељена престижна награда „ЗЛАТНО СЛОВО“ 1990. године.
2007. године Школа је за свој пројекат „Вештине за доживотно учење“ усмерен на инклузију Рома у редовни образовни систем добила награду Одељења за Роме и номаде Савета Европе у кампањи „Доста!“.
Од 2010. до 2013. Школа је реализовала програм Функционалног основног образовања одраслих „ Друга шанса“ који је наставак пилот пројекта Функционалног основног образовања Рома од 2007. године, а од јануара 2014. прешао је у системско решење образовања одраслих Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Основно образовање према програму Функционалног основног образовања одраслих, могу да упишу сва лица која су старија од 15 година.
Основно образовање одраслих је организовано по циклусима, а трајање циклуса и разреда који су укључени у циклусе, утврђени су програмом образовања одраслих, а у складу са Законом којим се уређује основно образовање одраслих.

Директор: Владимир Поповић

Датум ступања на дужност: 25.06.2023

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2019/20 620
2016/17 336