@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "ЗДРАВКО ЧЕЛАР", Челарево

ОШ "ЗДРАВКО ЧЕЛАР", Челарево, Трг Бориса Кидрича 1

Година оснивања: 1963

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Основна школа, Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Школа је основана решењем Скупштине општине Бачка Паланка 25.12.1963. године. Настава је извођена на српском и словачком језику.Школа је тада имала 8 учионица, као и кухињу са трпезаријом. Почев од школске 1976/77. године, настава се изводи само на српском језику. Нова школска сала је изграђена 1986. године, а фискултурна сала је изграђена 1988. године.

Директор: Снежана Оклобџија

Датум ступања на дужност: 05.04.2022

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 98
2021/22 103
2020/21 103
2019/20 98
2018/19 28

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 265
2020/21 289
2019/20 294
2018/19 324
2017/18 343