@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "РАДИВОЈ ПОПОВИЋ", Сремска Митровица

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "РАДИВОЈ ПОПОВИЋ", Сремска Митровица, Фрушкогорска 73

Година оснивања: 1970

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, Средња школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Школа за основно и средње образовање „Радивој Поповић“у Сремској Митровици, бави се васпитањем, образовањем, стручним оспособљавањем и пружањем различитих видова психосоцијалне подршке како деце и омладине са посебном потребом за друштвеном подршком, тако и њихових породица.
Школа је основана 1970. год. од тада до данас, реализује програме рада са ученицима са сметњама у психофизичком, психомоторном развоју као и ученицима из маргинализованих група, породица и средина, на нивоу основне школе, средње школе као и са децом која су умерено, теже и вишеструко ометена, у три објекта у Сремској Митровици и истуреном одељењу од И до ИВ разреда у Мачванској Митровици.
Нешто удаљеније од матичне зграде школе објекат добијен на коришћење од локалне самоуправе, у почетку наменски прихваћен као простор – „Дневни боравак за децу и омладину умерено и вишеструко ометену у развоју“ основан 1991 године уз помоћ родитеља, школе и локалне самоуправе, измештен на садашњу локацију 1995 године, данас је мултифункционални центар за васпитање и образовање, радно оспособљавање и ангажовање.

Директор: Негован Николић

Датум ступања на дужност: 17.12.2021

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 45
2020/21 51
2019/20 51
2018/19 55
2017/18 60

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 36
2021/22 52
2017/18 47
2016/17 53
Образовни профили