@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "АНТОН СКАЛА", Стара Пазова

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "АНТОН СКАЛА", Стара Пазова, Карађорђева 12

Година оснивања: 1972

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, Средња школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Школа за основно и средње образовање „Антон Скала“ осноивана је као међуопштинска школа за основно образовање деце са сметњама у развоју Општина Стара Пазова и Инђија 1972. Године Од 1995. Године школа је верификована и као средња школа , подручја рада машинство - обрада метала и текстилство и кожарство. Школу похађају ученици из општина Пећинци и Земун. Дислоцирана одељења школе налазе се у Бешкој , Новој Пазови , Инђији и Пећинцима.
Подршку стручних радника дефектолога и логопеда редовним школама пружама од 2011.године на територији све три општине. Од 18.06.2013. године Одлуком Покрајинског секретаријата за образовање добили смо сагласност за проширење делатности школе за пружање социјалних услуга: Дневни боравак за децу и младе од 18-27 година „Искорак“ , Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице ,Холистички рехабилитациони центар – „Ослонац“.

Директор: Тања Тодоровић

Датум ступања на дужност: 17.03.2023

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 68
2020/21 67
2019/20 65
2018/19 63
2017/18 59

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 26
2021/22 31
2017/18 29
2016/17 29
Образовни профили