@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО", Бајша

ОШ "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО", Бајша, Закина 5

Година оснивања: 1966

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Основна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

До 1966.године настава у Бајши изводила се у чак пет објеката, што је у многоме отежавало васпитно-образовни процес.
Те године, коначно је саграђен нови објекат са седам учионица-кабинета, да би већ 1970. год. била саграђена и фискултурна сала, кабинет за техничко образовање, још једна учионица и просторија за централно грејање. Школа је пространу трпезарију изградила 1988, а 2004. год. добила је још три нова кабинета.

Данас се у школи настава одвија на српском и мађарском језику. До 1975. одвијала се и на словачком, међутим, због недовољног броја ученика те године је укинута. Ученици старијих разреда похађају наставу у преподневној смени, а поподне ђаци од првог до четвртог разреда. У школи постоји осам паралелних одељења од петог до осмог разреда, а шест одељења односи се на ученике нижих разреда. Бајши припадају и два комбинована одељења на српском језику која се налазе у суседном месту Панонија. Школа има 45 запослених коју су делом становници Бајше, а делом и путници из околиних места. Објекат школе броји 14 кабинета у којима се одвија савремена настава прилагођена 21. веку. У засебним просторијама одвија се настава из информатике, рачунарства и мултимедије.

Све набројено обезбеђује ученицима завршних разреда да, без већих тешкоћа, могу наставити школовање у жељеној струци. Педагози, и у суштини сви запослени у школи Бајше, својим деловањем и васпитно-образовним радом свакако доприносе да од ученика створе задовољне, и за нашу средину корисне грађане.

Директор: Елеонора Силађи

Датум ступања на дужност: 11.05.2021

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 150
2020/21 152
2019/20 160
2018/19 172
2017/18 171