@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ", Чока

ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ", Чока, Бранка Радичевића 11

Година оснивања: 1994

Оснивач: Република Србија

Врста установе: Основна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Основна школа "Јован Поповић" се налази недалеко од центра, и бчоуомо аутобуске станице и погона фабрике "Мента". Носи име песника који је тежио остварењу "свесног сна" среће за све људе.
Првобитно, школа је била верског карактера и пружала је основна знања из читања и математике. После Првог светског рата школа се у свом раду ослобађа верског надзора и постаје јавна, државна школа која је баила самостална са шест разреда. После Другог светског рата прерасла је у потпуну основну школу.
Данас наша школа има 406 ученика у 27 одељења. Поред одељења у матичној школи у Чоки, постоје и издвојена одељења у Санаду, Црној Бари и Врбици. Настава се одвија на српском и на мађарском наставном језику.

Директор: Зорица Бугарчић Челекетић

Датум ступања на дужност: 02.03.2021

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 270
2020/21 269
2019/20 287
2018/19 319
2017/18 334