@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ", Шид

ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ", Шид, Мајке Јевросиме 1

Година оснивања: 1978

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

ОШ"Јован Јовановић Змај" Шид је самостална образовно-васпитна установа, која се бави образовањем и васпитањем деце са сметњама у развоју са подручја општине Шид.
Делатност школе је основно образовање и васпитање деце са сметњама у менталном развоју, деце са комбинованим и вишеструким сметњама у развоју. У нашу школу ученици се уписују на основу мишљења Интерресорне комисије и уз сагласност родитеља или старатеља детета. Школа је основана као самостална установа 01.01.1978.год. под називом Школа за специјално основно образовање и васпитање"Братство-Јединство" Шид.Прво специјално одељење у Шиду је отворено 1971.године при ОШ"Бранко Радичевић" Шид. За постигнуте резултате у раду школа је награђена: "Шестодецембарском наградом" општине Шид, Дипломом"Душана Вукасовића" ,те низом других награда.

Директор: Горан Чекеринац

Датум ступања на дужност: 29.10.2020

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 23
2020/21 26
2019/20 24
2018/19 23
2017/18 25