@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ", Бела Црква

ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ", Бела Црква, Милетићева 6

Година оснивања: 1956

Оснивач: Народни одбор

Врста установе: Основна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Основна школа ''Жива Јовановић'', а од 1992. године ''Доситеј Обрадовић'', почела је са радом 01.09.1956. године. Школска зграда је стара грађевина – сазидана у 19.веку, за потребе основне
школе. Данас школа ради у једној згради, Милетићева бр. 6 са две вертикале 2.3.4.5.6.7. и 8.
разреда и једним одељењем 1.разреда. У школи постоји и 1 специјално одељење. Број
ученика у школи је 2, у редовној настави 282 и 5 ученика у специјалној настави.
Наставу реализује 10 учитеља, 1 дефектолог и 19 наставника.

Директор: Андриано Југа

Датум ступања на дужност: 03.09.2022

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 231
2020/21 242
2019/20 241
2018/19 251
2017/18 250