@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Предшколска установа ЛАБУД ПЕЈОВИЋ, Бечеј

Предшколска установа ЛАБУД ПЕЈОВИЋ, Бечеј, Милоша Црњанског 72

Година оснивања: 1964.

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Дечји вртић „Лабуд Пејовић“ под овим именом и оваквом организацијом послова ради од 01. октобра 1964.године. До тада вртићи су припадали школама и/или месним заједницама. Вртић носи име Лабуда Пејовића који је рођен и живео у Бечеју. Још као ученик прихватио је и борио се за идеје о правди и једнакости за све људе, без обзира на то да ли су богати или сиромашни и како се зову. Погинуо је у II светском рату, са свега 19 година.
Општи циљ установе је васпитно-образовни рад са децом од 6 месеци до поласка у школу – да дете упозна себе и развије своје способности и вештине, да се социјализује кроз искуства са другима и да сазнаје свет око себе делујући на њега.
Вођен овим циљем вртић настоји да створи што повољнију васпитну средину – средину у којој ће дете стицати искуства по сопственом програму, где ће организованим системом садржаја и метода предшколског програма стечена искуства претворити у сазнања, откривањем себе и своје околине – коју ће сходно својим могућностима, мењати.
Ко смо ми? Зашто постојимо? По чему смо специфични? Које вредности негујемо у нашој предшколској установи? Одговарањем на ова питања дефинисали смо „мисују“ установе
M и с и ј а: ми смо прва установа у којој се деца укључују у групе вршњака, ми смо професионалци у својим позивима, партнери родитељима и међусобно се допуњуjемо.ми негујемо – мултикултуралност, толеранцију, једнаке могућности за сву децу.специфични смо по раду у двојезичним групама, великом броју узрасно мешовитих група, разуђености објеката по целој општини и одличном тимском раду.
оно чему тежимо у наредном периоду, оно што желимо да постигнемо а сложили смо се око тога без обзира којој интересној групи припадали, јесте дефиниција „визије“ установе:
В и з и ј а: да будемо установа чија пракса полази од вере у капацитете деце предшколског узраста да активно учествују у свом учењу и развоју,у значај игре на овом узрасту и значај заједничког учешћа деце и одраслих за учење и развој, која види професију васпитача као јединствену етичку и рефлексивну професију и јединствену професионалну улогу стручних сарадника у развијању рефлексивне праксе и квалитетних реалних програма различитих обима и трајања кроз партнерске односе и партиципацију породице и локалне заједнице.

Директор: Татјана Митић

Датум ступања на дужност: 21.08.2022

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 1152
2021/22 1063
2020/21 1056
2019/20 1167
2018/19 312