@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Предшколска установа ЗРЕЊАНИН, Зрењанин

Предшколска установа ЗРЕЊАНИН, Зрењанин, Караџићева 3а

Година оснивања: 1858.

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

У Зрењанину (тада Великом Бечкереку) Јеврејска црквена општина основала је прво забавиште 1858. године. То је почетак организованог предшколства у нашем граду. У XIX веку долази до великих привредних и друштвених промена. Мења се традиционална улога жене у друштву и породици, а што је довело до потребе за збрињавањем деце пре поласка у школу. Рад са децом одвијао се на јеврејском језику и са децом је радио учитељ. 1868. године држава доноси прописе о отварању општинских забавишта. Тако су, по први пут, државним актом регулисани живот и рад деце и дужности васпитача према деци. 31. октобра 1891. године, свечано је отворено прво српско забавиште у Великом Бечкереку. Било је смештено у црквеној порти, у згради црквене општине. Данас предшколска установа броји 19 објеката у свом саставу и једну болничку групу. Поседује централну кухињу и пекару.Постоји књига 150 година постојања установе.

Директор: Жељко Цвијановић

Датум ступања на дужност: 19.08.2023

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 2688
2021/22 2545
2020/21 2438
2019/20 2530
2018/19 642