@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Предшколска установа БОШКО БУХА, Инђија

Предшколска установа БОШКО БУХА, Инђија, Душана Јерковића 17а

Година оснивања: 1979.

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Рад са децом предшколског узраста у Инђији почео је у приватном забавишту.
Његова верификација је објављена у Службеном гласнику бр.7, Краљевске хрватско-славонске далматинске земаљске владе,одјела за богоштовље и наставу. Године 1978. основана је Предшколска установа ,која је добила име по народном хероју Бошку Бухи. Организација рада у периоду од оснивања имала је неколико крупних промена .
Отварање нових дечјих објеката и развој целодневног боравка , утицали су да запослени ,на референдуму спроведеном 16.јануара 1982.године,одлуче да се васпитне групе полудневног боравка поново врате школама.
После тринаест година,1995.,васпитне групе из школа ,њих 18, опет су враћене тамо где припадају –под окриље Предшколске установе.
Она је тиме одредила своју улогу у локалној заједници и свој идентитет.
Њена је делатност рад са предшколском децом у општини и задовољавање потреба родитеља за збрињавањем,васпитањем и образовањем предшколске деце.

Директор: Јелена Кресоја

Датум ступања на дужност: 17.08.2020

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 1704
2021/22 1850
2020/21 1572
2019/20 1589
2018/19 415