@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Предшколска установа ДЕЧЈА РАДОСТ, Ириг

Предшколска установа ДЕЧЈА РАДОСТ, Ириг, Змај Јовина 61

Година оснивања: 1987.

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Дечија установа ,,Дечија радост” у Иригу својом ефикасном организацијом, неговањем тимског рада и отвореношћу за учење, сарадњу са породицом, локалном заједницом и партнерима у окружењу, учешћем у релевантним националним и међународним пројектима и иницијативама, континуирано улаже напоре да се обезбеди шири обухват деце квалитетним предшколским васпитањем и образовањем. У Дечијој установи „Дечија радост” у Иригу, посебно смо поносни на сарадњу са породицама деце, високошколским установама за образовање васпитача, као и на професионално повезивање и учење са колегама из других предшколских установа. Иницијатори смо и учесници бројних хуманитарних и еколошких активности и акција у заједници, организатори акредитованог стручног скупа "Луткарски фестивал".Награђени смо на бројним ликовни и другим конкурсима, а награде које издвајамо.

- ДУ"Дечија радост" Ириг је 2014, добитник престижне покрајинске награде "др Ђорђе Натошевић" за допринос у образовању.
- За допринос развоју културе, културног стваралаштва и читалаштва Српска читаоница у Иригу нам је 2021. године доделила награду "ЛУЧА"
- На 17. Међународном сајму образовања "Путокази" у Новом Саду наша установа награђена је Златном медаљом за квалитет свог рада
- Награда у оквиру покрајинског пројекта "За чиститје и зеленије школе у Војводини"
- СВЕТОСАВСКА НАГРАДА за 2021. годину за изузетност деловања у осигурању квалитета предшколског васпитања и образовања.

Директор: Јелена Видановић

Датум ступања на дужност: 26.04.2021

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 311
2021/22 298
2020/21 275
2019/20 292
2018/19 89