@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Предшколска установа КОЛИБРИ, Ковачица

Предшколска установа КОЛИБРИ, Ковачица, Јанка Булика бб

Година оснивања: 1992.

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски, Словачки, Румунски


О установи

Предшколска установа „Колибри“ основана је 18.12.1992. године, када је општина као оснивач преузела финансирање предшколске делатности у Ковачици. 1999. године у Предшколску установу ,,Колибри’’ интегрисале су се и остале вртићке групе из целе општине, које су до тада биле део основних школа, па је настала јединствена предшколска установа на нивоу општине Ковачица. Предшколску установу чини пет објеката, и то у Ковачици, Падини, Црепаји, Дебељачи и Уздину, и две издвојене групе које користе просторије основних школа у Идвору и Самошу. Установа укупно има 20 група, са око 450 деце. Специфичност установе чини мултинационалност и мултикултуралност – васпитно-образовни рад се реализује на српском, словачком, мађарском и румунском језику. Поред редовног програма предшколског васпитања и образовања, реализују се реализују посебни и специјализовани програми, као што су: ,,Учимо енглески језик’’, ,,Фолклор’’, ,,Растимо уз плес’’ итд., и то пратећи интересовања деце и потребе родитеља. У установи се редовно одвијају процеси самовредновања и стручног усавршавања, јер се васпитачи, стручни сарадници и сарадници труде да професионално напредују, пратећи новине у области образовања. Остварена је одлична сарадња са родитељима и локалном заједницом, као и са предшколским установама у Србији и ван територије наше земље.

Директор: Ана Бакош

Датум ступања на дужност: 15.08.2023

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 510
2021/22 470
2020/21 443
2019/20 456
2018/19 182