@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Предшколска установа БАМБИ, Кула

Предшколска установа БАМБИ, Кула, Јосипа Крамера 19

Година оснивања: 1969.

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски, Русински


О установи

Прво организовано окупљање предшколске деце на нашим просторима забележено је давне 1883. године. Данас Предшколска установа „БАМБИ“ – Кула је организована на територији општине Кула, са седиштем у Кули у улици Јосипа Крамера бр.19. Покрива сва насељена места општине : Кула , Црвенка, Сивац, Руски Крстур, Крушчић и Липар и свој рад реализује у 11 вртић, кроз различите облике обухвата: целодневни боравак ( јаслице и обданиште) и полудневни боравак. Средствима Општине и ФВТ «Слобода» је 1969.године изграђен вртић (данашња «Сунчица») за обухват деце целодневним боравком.Од тада, тачније 31.03.1969. године установљен је и Дан установе. Вртић је тада био једини у Војводини који је радио у две смене (5.00 до 14.00 и од 12.00 до 21.00. часова) и обухватао је децу од 8 месеци до поласка у школу. Деца у васпитним групама бораве пуно радно време родитеља, где им је обезбеђена комплетна нега, исхрана и васпитно образовни рад.
Васпитно образовни рад се реализује на три језика : српском, мађарском и русинском језику.

Директор: Снежана Булатовић

Датум ступања на дужност: 15.02.2020

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 1238
2021/22 1207
2020/21 1185
2019/20 1194
2018/19 352