@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Предшколска установа Петар Пан, Мали Иђош

Предшколска установа Петар Пан, Мали Иђош, 13. јула 8
  • pan-petar@mts.rs
  • 024/4735-061 централа 024/4735 061 директор
  • www.petarpan.edu.rs

Година оснивања: 1994.

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Подаци о постојању вртића у Општини Мали Иђош датирају од 1895/1896. године, а након Првог светског рата васпитно-образовни рад за децу предшколског узраста реализовао се у оквиру основних школа. Од септембра 1994. године ПУ "Петар Пан" Мали Иђош основана је од стране локалне самоуправе Мали Иђош као посебна јединица која спроводи васпитно-образовни рад у четири објекта ("Централни" вртић и "Газдинско" забавиште у Малом Иђошу, вртић "Звончица" у Ловћенцу и вртић "Вишња" у Фекетићу). У оквиру установе рад се организује на мађарском и српском језику и установа нуди могућност коришћења целодневног и полудневног боравка. Деца су распоређена у 17 васпитних група подељена по узрасту од јаслених група до припремних предшколских група.

Директор: Мариа Јано

Датум ступања на дужност: 15.09.2022

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 369
2021/22 365
2020/21 329
2019/20 334
2018/19 107