@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Предшколска установа ПАВА СУДАРСКИ, Нови Бечеј

Предшколска установа ПАВА СУДАРСКИ, Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Година оснивања: 1955

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Више од сто година дуга традиција предшколства у Новом Бечеју уткана у искуство и животе људи који су радили и раде са децом, исто време је ослонац и подршка квалитету, ентузијазму, креативности, стручности ... као и императивима у раду, али и обавеза поштовања оног што је део атмосфере, духа и угледа Установе. Јединствена Предшколска установа ''Пава Сударски'' формирана је 1955. године на нивоу општине. Са једне стране историја, афирмативна и обавезујућа, а са друге стране праћење савремених токова и научних достигнућа, две су главне снаге које обликују раст и развој Установе, од малих појединачних васпитних група на почетку до оног што је ПУ ''Пава Сударски'' данас, велика установа која у свом саству има:
Седиште Установе је у Новом Бечеју, улица Јаше Томића бр. 1. У овој згради су поред управе и административног особља, смештене и васпитно-образоване групе целодневног боравка ( укупно 6 група), полудневног боравка (укупно 4 групе) и централна кухиња. Данас рад организујемо у 27 васпитних група у којима борави 588 деце, од 1 до 6,5 година старости. Установа је регистрована за дневни боравак деце, и као таква реализује традиционални петочасовни полудневни боравак и једанаесточасовни целодневни боравак васпитно-образовани рад реализујемо са 60 запослених радника, на српском и мађарском језику. У складу са важећим програмским основама васпитно-образовани рад реализујемо по Моделу ''А'' српском и мађарско језику.

Директор: в.д. Ивица Влаховић

Датум ступања на дужност: 29.12.2023

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 634
2021/22 572
2020/21 536
2019/20 546
2018/19 223