@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Предшколска установа СРЕЋНО ДЕТЕ, Нови Кнежевац

Предшколска установа СРЕЋНО ДЕТЕ, Нови Кнежевац, Кр.Петра Карађорђ. 4

Година оснивања: 1894

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Организовано збрињавање деце предшколског узраста у нашој општини има традицију дугу читав један век. Током времена, рад са децом и услови у којима бораве непрекидно су се мењали и усавршавали.
Дечија установа „Срећно дете“, као самостална установа, постоји од 01.01.1993. године, када је одвојена од основне школе. Од 23.01.2004. године носи назив Предшколска установа „Срећно дете“ Нови Кнежевац, због усклађивања назива установе са Законом о образовању и васпитању („Сл.гл.РС“бр.72/09, 52/11. и 55/13.).
Установа је основана 1894 године,а централни објекат који и данас ради је изграђен 1976 године.
Установа обезбеђује васпитно-образовни рад, дневни смештај, негу, исхрану и превентивну здравствену заштиту деце узраста 1 - 7 година (тј. до поласка у основну школу). Рад је организован на целодневном боравку деце јасленог узраста 1 - 3 године и деце 3 - 7 година у централном објекту у Новом Кнежевцу, и полудневном боравку деце 3 - 7 година у свих четири објеката. . Васпитно-образовни рад обавља се на српском и мађарском језику.
Број полазника ПУ „Срећно дете“ Нови Кнежевац био је у сталном порасту до школске 1987./88. године, када је установу похађало 546 полазника. Међутим, од тада почиње опадање броја деце обухваћене предшколским васпитањем и образовањем, чему је узрок негативни природни прираштај у општини. Број деце стагнира до 300, са тим да се упис у вртић врши током целе године.

Директор: в.д. Александра Гајин

Датум ступања на дужност: 01.09.2023

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 305
2021/22 300
2020/21 299
2019/20 309
2018/19 84