@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "ОЛГА ПЕТРОВ-РАДИШИЋ", Вршац

ОШ "ОЛГА ПЕТРОВ-РАДИШИЋ", Вршац, Вука Караџића 8

Година оснивања: 1955

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Основна школа, Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Румунски


О установи

У историји школства ова школа ће остати запамћена и као „прво основно школско здање на спрат“ изграђено током 1814. и 1815. године, за потребе школовања тада 405 немачке деце. Касније, у складу са потребама, образују се ученици млађих узраста, једно време је ту смештена Учитељска школа, средња економска, али за савременике она је позната као Основна школа „Олга Петров-Радишић“ која је основана 15.06.1955. године решењем Секретаријата за опште послове НОО Вршац. У лето 1956. године расформирана је Румунска гимназија и нижи разреди те гимназије припојени су основној школи. Тако је она прерасла у осмољетку. У школи је било 19 одељења са 485 ученика.

У лето 1957. године дошло је до спајања основне школе “Олга Петров - Радишић“ и вежбаонице Учитељске школе. За директора је постављен Жива Сфољан, а за заменика Велимир Радак. Школа је имала 35 одељења са укупно 1023 ученика.

На основу одлуке Владе Републике Србије број 022-2971/95 објављене у “Службеном гласнику“ РС број 49/95 и одлуке Школског одбора ОШ “Олга Петров-Радишић“ из матичне школе издвојила се ОШ “Младост“ са 24 одељења од првог до осмог разреда.

Од 1996. године ОШ “Олга Петров-Радишић“ је школа са преко 900 ученика, распоређених у 42 одељења. У матичној школи, са седиштем у Вршцу, ради 35 одељења, а у насељеним местима Стража, Месић, Јабланка и Сочица 7 комбинованих одељења од првог до четвртог разреда. Настава се изводи на српком и румунском наставном језику и једина је двојезична школа у граду. У лето 1956. године расформирана је Румунска гимназија и нижи разреди те гимназије припојени су основној школи. Тако је она прерасла у осмољетку. У школи је било 19 одељења са 485 ученика.

Свој рад школа прати и вреднује кроз успех ученика у учењу, њиховом даљем напредовању на вишим нивоима школовања, а и резултатима у оквиру такмичења у организацији Министарства просвете и спорта РС, као и других организатора на различитим нивоима од локалних до међународних.

Оно што сада желимо и што је наша визија је да ова школа постане сигурна средина, подстицајна за рад и развој деце која ће одавде сигурна кренути даље (у свет одраслих).

Директор: Кемпјан Маризел

Датум ступања на дужност: 23.03.2021

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 5
2021/22 5
2020/21 7
2019/20 6
2018/19 7

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 423
2020/21 419
2019/20 423
2018/19 440
2017/18 454