@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ", Велико Средиште

ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ", Велико Средиште, Стеријина 5

Година оснивања: 1963

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Основна школа, Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Школа је радила по неким изворима још у првој половини19. ог века тј. од 1845.године под надзором црквених општина.Зграда у којој је сада школа изграђена је почетком 20.ог века као дом (дворац) породице Лазаревић која се доселила из централне Србије у ове крајеве.1944.г. зове се Државна народна школа а пснивач је Министарство просвете и четворогодишња је.Од 1955-1957. оснивач је НОО Велико Средиште а од 1957-1959. оснивач је НОО Одбор Гудурица и носи име ОШ "Ђура Јакшић" и то до до 01.09.1963.

Директор: Јеличић Милан

Датум ступања на дужност: 31.10.2022

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 21
2021/22 21
2020/21 19
2019/20 22
2018/19 8

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 96
2020/21 101
2019/20 101
2018/19 117
2017/18 109