@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "КОРИОЛАН ДОБАН", Куштиљ

ОШ "КОРИОЛАН ДОБАН", Куштиљ, Вршачка бб

Година оснивања: 1911

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Основна школа, Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Румунски


О установи

Село Куштиљ, налази се на левој обали реке Караш, на северо-истоку Србије, на 15 км од града Вршца. Према документима, село Куштиљ се појављује под називом тврђава Куесд давне 1361 год. са становницима румунске националности.
Писани документи о школи појављују се 1885. год. када центар Вршац доносе одлуку да румунска верска школа у Куштиљу буде укинута, и уместо ње основана државна школа на немачком језику, чиме су се мештани бунили. Подразумева се да су се мештани села описмењавали на румунском језику у цркви.
Године 1882. у селу се отвара библиотека и започињу културне активности села.
1911. год. доноси се одлука да се отвара школа са осам разреда на румунском језику у селу. Куштиљ је било прво село у Банату које је имало школу на румунском језику са осам разреда, по моделу школа са истока Европе.
Још давне 1911. године у Куштиљу је ''функционисала'' школа са осам разреда, обзиром на развој догађаја на историјској сцени ( социјални немири ) – ратови и школе су трпеле разне промене. Све до 1948. године школе су радиле, те са смањеним бројем разреда, те са више разреда. Тако да од 1948. године, па до дана данашњег у Куштиљу ради осмогодишња школа са румунским наставним језиком. Од 1952. год. ова школа ради без прекида, са осам разреда, кроз коју су пролазиле многе генерације, а број ученика је варирао.
Зграда школе је била поред цркве, у центру села до 1982. године а након тога, 1985. године на другој локацији изграђена је нова школа која је модернија, монтажног је типа има и велику фискултурну салу.

Директор: Мирча Болдовина

Датум ступања на дужност: 06.07.2023

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 16
2021/22 6
2020/21 7
2019/20 18
2018/19 10

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 51
2020/21 46
2019/20 45
2018/19 48
2017/18 56