@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ", Фаркаждин

ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ", Фаркаждин, Маршала Тита 2

Година оснивања: 1895.

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Основна школа, Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

У средини широког Баната, тамо на десној страни реке Тамиша, налази се Фаркаждин. Вредни паори учинише велико дело и 1895. године сазидаше школу која ће им годинама служити а и данас им служи и враћа дуг. Школске 1960/1961. године школа је добила име „Доситеј Обрадовић“. Мештани су били горди што њихова деца, паорска, завршавају школу која носи име великог Србина и просветитеља творца речи:

ШКОЛЕ, БРАЋО, ШКОЛЕ, А НЕ ЗВОНА И ПРАПОРЦЕ
Место Фаркаждин је пролазно место,добро повезано са Зрењанином,

Београдом и Новим Садом.Добра повезаност са овим градовима омогућава укљученост у културна, економска и спортска збивања.Становништво углавном чине староседиоци и њихови потомци који су вредни пољопривредници.Мали број становништва је запослен у приватним или државним фирмама.Проценат запослености у месту је веома мали јер у Фаркаждину постоји неколико фирми (Коперација,Фарма и Слога) које раде у доста тешким условима.Узрок малог процента запослености потиче још из прошлости Фаркаждина када су његове саобраћајне везе са Зрењанином,Београдом и Новим Садом биле готово никакве.Сарадња између ових фирми и школе је била доста добра,па и у овим тешким временима.По последњем попису Фаркаждин има око 1200 становника. Млађи становници из места одлазе што се види по броју ученика у школи.

Директор: Весна Кирћански

Датум ступања на дужност: 12.09.2022

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 32
2021/22 12
2020/21 9
2019/20 8
2018/19 16

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 91
2020/21 97
2019/20 100
2018/19 97
2017/18 97