@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "СТЕВАН КНИЋАНИН", Книћанин

ОШ "СТЕВАН КНИЋАНИН", Книћанин, Жарка Зрењанина 4

Година оснивања: 1977

Оснивач: Република Србија

Врста установе: Основна школа, Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

ОШ "Стеван Книћанин" је основана 1977.године када је имала назив ОВОО "Јован Поповић". Назив ОШ "Стеван Книћанин" је добила 1990.године. Настава у школи се изводи на српском језику у 8 учионица. Школско двориште се састоји од спортског терена за кошарку и фудбал и окружено је зеленом површином. У склопу школске зграде се налази кухиња са трпезаријом. Припремно предшколски програм је основан у оквиру ОШ "Стеван Книћанин" у Книћанину, а Решењем АПВ Покрајинског секретаријата за образовање и културу број 106-022-00243/2007-01 од 10.05.2007.године је утврђено да школа испуњава услове у погледу простора, опреме и потребног броја васпитача и стручних сарадника. Предшколски програм се реализује у посебном објекту у оквиру школског простора, а деца користе посебно ограђен део школског дворишта.

Директор: Соња Ћорић

Датум ступања на дужност: 04.02.2022

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 26
2021/22 22
2020/21 9
2019/20 13
2018/19 12

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 86
2020/21 86
2019/20 89
2018/19 95
2017/18 100