@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ", Лукићево

ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ", Лукићево, Бранка Радичевића 8

Година оснивања: 1995

Оснивач: Република Србија

Врста установе: Основна школа, Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Школа је организована као установа основног образовања и васпитања и у свом саставу нема издвојених одељења.
Седиште школе је у Лукићеву, Бранка Радичевића бр. 8, у општини Зрењанин. Школа је уписана у регистру који се води код Трговинског суда у Зрењанину у регистарском улошку Фи. 2322/95 од 15.12.1995. године.
Школска зграда у Лукићеву је изграђена 1906. године, а са реализацијом наставе у њој се почело 1946. године. Њена површина око 1700 м2.
Школи припада и вртић „Лептирић“ који се као засебан објекат налази у Бирчаниновој улици 42.
Школа је до 1995. године била организована као Радна јединица и припадала је као издвојено одељење ОШ „2.Октобар“ у Зрењанину, али од 15.12.1995. ради као самостална основна школа.
Школска, уједно и месна библиотека има више од 10 000 књига. Својом укупном тематиком и садржајном структуром задовољава потребе ученика, наставника, стручних сарадника и родитеља.
Школа има 32 запослена радника.

Директор: Драгана Богојевић

Датум ступања на дужност: 01.07.2020

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 20
2021/22 10
2020/21 23
2019/20 24
2018/19 9

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 83
2020/21 84
2019/20 91
2018/19 98
2017/18 95