@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "4. ОКТОБАР", Глогоњ

ОШ "4. ОКТОБАР", Глогоњ, Трг маршала Тита 8

Година оснивања: 1966

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Основна школа, Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Основно образовање у Глогоњу датира с половине 18. века, тачније од 1778.године, када је почела са радом" Грађанско четно-тривијална" школа на немачком језику. У аналима је забележено да је бројала 30 ученика. У складу са променом националног састава становништва настава се временом организовала и на мађарском и румунском језику. Поуздано се може рећи да је школа на румунском језику почела са радом 1828.године. О почетку рада православне школе нама поузданих података . Зна се само да је школска зграда направљена од набоја и да је била покривена шиндром и да је имала 17 ученика. Працизни подаци о основној школи у Глогоњу постоје тек од 1950. године, а прва матичноа књига устојена је тек 1962.год. Основна школа у Глогоњу, садашњи назив носи од 1962.год. Назив је добила по датуму ослобођења Глогоња од фашистичког окупатора у Другом светском рату.

Директор: Драган Јањић

Датум ступања на дужност: 01.01.2023

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 55
2021/22 49
2020/21 47
2019/20 55
2018/19 33

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 216
2020/21 223
2019/20 225
2018/19 216
2017/18 225