@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "МОША ПИЈАДЕ", Иваново

ОШ "МОША ПИЈАДЕ", Иваново, 29. новембра 56-58

Година оснивања: 1965

Оснивач: Народни одбор

Врста установе: Основна школа, Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

На територији града Панчева, на удаљености од двадесет километара од центра града, налази се подунавско село Иваново.
Иваново је основано 1868. године, царским Аустроугарским решењем којим је одобрено колонизирање око две стотине бугарских и десетак немачких породица. Године 1890. угарска власт мења назив села у Шандоређхаз, да би, по ослобођењу, 1920. године, селу био враћен стари назив Иваново.
Зграде наше школе зидане су далеке 1888. године, у доба Аустроугарске монархије. Прва генерација ученика завршила је први разред школске 1890/91. године. Настава се изводила на мађарском и немачком језику. Од завршетка Првог светског рата до 1941. године, школа је радила под називом Државна народна школа “Краља Александра првог“ у Иванову. У оквиру школе било је и забавиште. Настава се изводила на три наставна језика: српском, мађарском и немачком. За време Другог светског рата ученици су имали наставу са прекидима, да би од 01. септембра 1944. године почео редован рад на српском и мађарском језику. Касније су уведена комбинована одељења за ниже разреде, а потом и за пети и шести разред, у којима се настава одвијала само на српском језику. Ученици су седми и осми разред похађали у школи у Омољици. Школске 1961/62. године отворено је одељење седмог, а школске 1962/63. године и одељење осмог разреда. Одобрењем СО Панчево од 15. марта 1965. године до данас школа ради под називом „Моша Пијаде“.
Школа данас има по једно одељење од првог до осмог разреда. За ученике првог и другог разреда организован је рад продуженог боравка. За ученике од трећег до осмог разреда, кроз пројекат "Обогаћен једносменски рад", ученицима је омогућено да време након редовне наставе искористе за израду домаћих задатака, да имају додатну подршку у учењу и да кроз различите слободне активности стичу нова знања и вештине. Ученицима, припадницима националних мањиња, омогућено је изучавање мађарског и бугарског језика са елементима националне културе.
При школи ради и предшколска установа, у којој је организован рад групе припремно предшколског програма (за децу узраста од 5,5-6,5 година) и мешовита вртићка група (за децу узраста од 3-5,5 година).
У школској кухињи омогућена је исхрана (ужина, ручак) за све ученике школе.
Школски објекти су уређени и опремљени савременим наставним средствима. Школско двориште, површине око 1ха, пуно је зеленила са летњом учионицом у централном делу, школском огледном баштицом, справама за игру и рекреацију деце. Школа располаже и са два отворена спортска терена, са вештачком травом за мали фудбал и терен са тартан подлогом за кошарку, одбојку, бадмингтон... Терени су на располагању за наставу и слободно време ученика. Река Дунав, заштићена природна добра и богато културно-историјско наслеђе Иванова и ближег окружења, омогућавају нашим ученицима директно и непосредно чулно искуство са предметима учења.

Директор: Сања Симић Мијатовић

Датум ступања на дужност: 06.10.2020

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 30
2021/22 32
2020/21 32
2019/20 10
2018/19 11

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 71
2020/21 72
2019/20 66
2018/19 60
2017/18 60