@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "ОЛГА ПЕТРОВ", Банатски Брестовац

ОШ "ОЛГА ПЕТРОВ", Банатски Брестовац, Олге Петров 1

Година оснивања: 1950

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Основна школа, Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

На територији града Панчева, на удаљености од 24 километара од центра града, налази се село Банатски Брестовац.
После ослобођења 1918. године отвара се Српска основна школа у српском делу села, а немачка у немачком делу села. У почетку постоје само четири разреда, а школске 1951/54. године почиње са радом пети разред. Школске 1953/1954. године излази прва генерација ученика који су завршили осмогодишњу основну школу. 1958. године школа добија име „Олга Петров“ и 9. мај се слави као Дан школе.

Основна школа „Олга Петров“ Банатски Брестовац, почела је са радом у новој школској згради 1971. године. Од тада па до данас, мењала је свој изглед, своју структуру и кадар. Ипак, остала је препознатљива по својој величини и завидним резултатима рада. У школској 2021/2022. години, школу похађа 254 ученика сврстаних у петнаест одељења, две групе припремног предшколског програма и један мешовита вртићка група, деце узраста од 3 до 5,5 година. Рад се одвија у две смене.
Основна школа „Олга Петров“ ради у мултикултуралној средини.
Програм рада школе реализован је у објекту који просторно задовољава потребе ученика, јер располаже са учионицама за разредну наставу, прилагођеним просторијама за предшколски узраст и кабинетима за предметну наставу.
Мисија наше школе је да подстичемо ученике да се развијају у складу са својим могућностима и способностима, негујемо позитивну атмосферу у школи, негујемо квалитетне међуљудске односе и водимо рачуна о афирмацији наше школе на локалном нивоу.
Школа подстиче развој личности сваког ученика, њихову индивидуалност, креативност и критичко мишљење, тако што пружа основна знања и подршку у учењу, оспособљава ученике за наставак школовања и формирање вредносних ставова.
Кроз процес развоја школе унапређујемо локалну заједницу и свест о важности школе као носиоца знања, умећа и вештина.
Желимо школу која тежи активној улози у друштвеном окружењу кроз препознавање и реализацију заједничких потреба, има много атрактивних садржаја које нуди ученицима, стално иде у сусрет променама, усваршавајући знања и умења наставника примењујући нове технологије.

Школа велику пажњу поклања бројним ваннаставним активностима и секцијама.
Неке од ваннаставних активности су: обележавање „Дана мира“, акција „Друг-другу“, „Читалачки маратон“,„Међународни дан толеранције“, „Међународни дан борбе против АИДС-а“, „Мамама на дар“, „Међународни дан здравља“, „Међународни дан планете Земље“, „Међународни дан породице“, акција „Чеп за хендикеп“, „Не постоји планета Б, мисли зелено“ и друге.
Секције које се одржавају у школи су: драмска секција, рецитаторска, математичка, ликовна секција, Кор и оркестар, Кошаркашка секција, Фотосекција, „Млади историчари“, „Млади географи“, „Млади биолози“.

Школа је укључена у разне пројекте. Пројекти на које смо посебно поносни су:
-„Уз малу помоћ пријатеља-Превенција раног напуштања школе у Панчеву“
-„Путујућа срца-од Србије до Словеније“, школа је побратимљена са Основном школом "Видем" из Видема при Птују. У оквиру те сарадње ради се на стручном усавршавању наставника, размени искустава и упознавању ученика.
-„Борба против дискриминације деце и младих из најрањивијих група у образовном систему".

Директор: Далиборка Бојковић Брети

Датум ступања на дужност: 05.04.2024

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 45
2021/22 44
2020/21 29
2019/20 33
2018/19 34

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 255
2020/21 251
2019/20 249
2018/19 246
2017/18 240