@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "ВЛАДИМИР НАЗОР", Ђурђин

ОШ "ВЛАДИМИР НАЗОР", Ђурђин, Владимира Назора 43

Година оснивања: 1952

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Основна школа, Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Хрватски


О установи

На основу прикупљених изјава најстаријих житеља Ђурђина и расположиве историјске грађе установљено је да је прва школа у овом месту почела са радом далеке 1878. године. Од тада до почетка Првог светског рата основано је више четвороразредних школа на „полуприватном“ принципу у кућама појединих људи. Тако су постојале „Копилова“ школа у згради Лукача Копиловића, „Човић“ школа (Павловац), „Мукићева“ школа, „Милодановић“ школа и „Шокчић“ школа, где се настава изводила углавном на мађарском језику. Тек након завршетка Првог светског рата као наставни језик уведен је српскохрватски.
Основна школа „Владимир Назор“ у Ђурђину званично је основана 6.9.1952. године решењем Народног одбора Суботице, чиме је обједињено свих пет теренских „салашарских“ школа.
29.11.1962. године ученицима и колективу наставника дарована је нова школска зграда са четири учионице, а 1965. дограђено је још пет нових уз све пратеће садржаје. Од тада се ради интензивно на уређењу свих просторија и опремању школе савременим наставним средствима. Подигнут је изузетно леп школски парк који је као и школа понос места.

Директор: ЉИЉАНА ДУЛИЋ

Датум ступања на дужност: 01.09.2022

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 37
2021/22 32
2020/21 33
2019/20 38
2018/19 9

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 85
2020/21 80
2019/20 79
2018/19 85
2017/18 89