@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "ХУЊАДИ ЈАНОШ", Чантавир

ОШ "ХУЊАДИ ЈАНОШ", Чантавир, Трг слободе 2

Година оснивања: 1785

Оснивач: Република Србија

Врста установе: Основна школа, Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Чантавир је смештен на северном делу наше државе, удаљен од Суботице 20 км. У њему живи око 10.000 становника, укључујући и становнике Вишњевца и Бачког Душанова.
У нашем селу већод 1785 године се одвија настава .
Школа у Чантавиру постоји од 1785.године.

Школа је радила под следећим називима:
1.) Темеркењ Иштван 1954-1955
2.) Народни хероји од 1956 до 31.08.2007.године
3.) Хуњади Јанош од 01.09.2007.године


Основна школа ‘’ Народни хероји ‘’ је уписана у судски регистар Основног суда удруженог рада у Суботици под бројем Фи 1887/78 дана 24.08.1978.г.

Промена назива је извршена уписом у судски регистар Трговинског суда у Суботици, посл.бр.Фи 99/2007 дана 17.07.2007.г.

Давне 1800. године се кренуло са васпитно-образовним радом у духу RATIO EDUCATIONIS са једним учитељем. Касније, 1817. Године је отворена нова зграда за школску наставу. Више од сто година је била коришћена као наставни објекат да би у недавној прошлости била уништена.
Још 1960. године се настава одвијала у 14 школских зграда, сеоској школи и истуреним одељењима, а 1962. школа је добила два нова павиљона, да би пар година касније, 1971. Била богатија за фискултурну салу. Последње проширивање школе се догодило 1976. када је изграђено забавиште као и зграда за наставу у нижим разредима са шест учионица.
Данас, Основна школа „Хуњади Јанош” састоји се од централног дела у Чантавиру и два истурена одељења у Вишњевцу и Бачком Душанову. У централном делу школе настава се одвија у седам засебних објекта са укупно 27 учионица. У Вишњевцу се налазе две учионице, а у Бачком Душанову једна у којима се изводи настава.

Директор: Сабо Габор

Датум ступања на дужност: 21.03.2021

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 164
2021/22 163
2020/21 145
2019/20 156
2018/19 61

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 490
2020/21 484
2019/20 466
2018/19 482
2017/18 517